Članstvo

Počasni članovi Srpskog društva za molekularnu biologiju

  • dr Ana Savić, redovni profesor Katedre za biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji
  • dr Vladimir Glišin, redovni profesor, u penziji
  • dr Ljubiša Topisirović, redovni profesor Katedre za biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji
  • dr Dragutin Savić, redovni profesor Katedre za biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesor Univerziteta Oklahome, SAD, u penziji
  • dr Radomir Crkvenjakov, profesor Katedre za biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i saradnik kompanija Nuvelo Inc. i Hysec Inc. u Karlosu, SAD
  • dr Sabera Ruždijić, naučni savetnik Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković, u penziji
  • dr Aleksandra Trifunović, glavni istraživač Instituta za genetiku i Centra izvrsnosti za istraživanja u oblasti starenja na Univerzitetu Cologne u Kelnu, Nemačka 
  • dr Ivan Topisirović, docent Univerziteta Mc Gill u Montrealu, Kanada
  • dr Radoje Drmanac, glavni istraživač i koosnivač kompanije Complete genomics, sa sedištem u Mountain View, Kalifornija, SAD i stariji potpredsednik komapnije BGI,  sa sedištem u Šenženu, Guangdong, Kina
  • dr Vladimir Badovinac, vanredni profesor patologije na Univerzitetu Ajova, Ajova, SAD
Ċ
Srpsko društvo za molekularnu biologiju,
Aug 16, 2018, 7:28 AM