Instrukcije za plaćanje

INFORMACIJE O NAČINU PLAĆANJA KOTIZACIJE:


Kotizacija se može uplatiti jedino putem bankovnog transfera. Bankovni troškovi koji nastaju pri transferu novca moraju biti plaćeni od strane učesnika.
Pre uplate, svi učesnici su u obavezi da popune formular za registraciju.

Za uplate u dinarima:

Učesnici iz Srbije mogu izvršiti uplatu kotizacije direktno na račun Srpskog društva za molekularnu biologiju uz obavezno unošenje sledećih podataka:

Uplatilac: Ime, prezime i adresa
Svrha uplate: Kotizacija za 1. CoMBoS za... (navesti ime i prezime učesnika)
Primalac: Srpsko društvo za molekularnu biologiju, Studentski trg 16, 11000 Beograd
Račun: 205-0000000220489-64 (Komercijalna banka A.D.)

Za izdavanje profakture, učesnici treba da se obrate sekretarijatu Društva na e-mail: molbios@ibiss.bg.ac.rs
Za izdavanje profakture potrebno je pripremiti PIB institucije koja plaća kotizaciju.

Za uplate u evrima:

Bank transfer to the bank account:

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-EUR 


FIELD 32A:                  VALUE DATE – EUR – AMOUNT 
FIELD 50K:                  ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A:                  DEUTDEFFXXX 
(INTERMEDIARY)          DEUTSCHE BANK AG., F/M 
                                  TAUNUSANLAGE 12 
                                  GERMANY 

FIELD 57A:                  /DE20500700100935930800 
(ACC WITH BANK)         NBSRRSBGXXX 
                                   NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS) 
                                   BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA 

FIELD 59:                     /RS35840000000004979041 
(BENEFICIARY)              UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF BIOLOGY 

FIELD 70:                      DETAILS OF PAYMENT

Ċ
Srpsko društvo za molekularnu biologiju,
Mar 3, 2017, 3:30 AM