Kontakt

Srpsko društvo za molekularnu biologiju

Studentski trg 16,
11 000 Beograd

tel: 069/50 59 366

e-mail: molbios@ibiss.bg.ac.rs