CoMBoS

O CoMBoS-u

CoMBoS je međunarodni Kongres molekularnih biologa Srbije koji organizuje Srpsko društvo za molekularnu biologiju. Program kongresa pokriva širok spektar tema iz savremene molekularne biologije, kao što su: molekularna biomedicina, molekularna biotehnologija i molekularna biologija ćelije. Kongres je mesto susreta i razmene ideja na kome možete čuti predavanja renomiranih naučnika i priznatih eksperata.


Poseban deo Kongresa je posvećen mladim naučnicima koji imaju priliku da kratkim prezentacijama i posterima predstave rezultate svojih istraživanja.


Zajedničkim snagama želimo da pružimo priliku naučnicima, a pre svega molekularnim biolozima da razmene iskustva, ali i da steknu uvide u najnovija saznanja iz oblasti molekularne biologije.


Prvi Kongres molekularnih biologa Srbije održan je u septembru 2017. godine, a usled pandemije izazvane SARS-CoV-2 virusom, drugi Kongres je otkazan.


Nadamo se da se vidimo u što većem broju čim se epidemiološka situacija poboljša!

Organizatori