PRISTUPNICA


KAKO POSTATI ČLAN SRPSKOG DRUŠTVA ZA MOLEKULARNU BIOLOGIJU?

Ako želite da postanete član Srpskog društva za molekularnu biologiju ovde možete popuniti pristupnicu.

Visina godišnje članarine za 2023. godinu iznosi 1200 dinara i 600 dinara za studente na svim nivoima studija.

Uplatnica treba da sadrži: ime i prezime uplatioca, svrha je članarina MolBioS,uplaćuje se Srpskom društvu za molekularnu biologiju,

račun: 205000000022048964 i šifra plaćanja je 189.

Primer popunjene uplatnice:

Postoji i mogućnost plaćanja kolektivne članarine slanjem podataka (ime i prezime svakog člana, PIB i naziv odeljenja i institucije) na molbios@bio.bg.ac.rs.