KONTAKTSrpsko društvo za molekularnu biologiju


Adresa: Studentski trg 16, 11 000 Beograd


e-mail: molbios@bio.bg.ac.rs