Pristupnica

Ako želite da postanete član Srpskog društva za molekularnu biologiju ovde možete popuniti pristupnicu.

Visina godišnje članarine za 2019. godinu iznosi 1200 dinara i 600 dinara za studente na svim nivoima studija.

Uplatnica treba da sadrži: ime i prezime uplatioca, svrha je članarina MolBioS,uplaćuje se Srpskom društvu za molekularnu biologiju,

račun: 205000000022048964 i šifra plaćanja je 189.

Primer popunjene uplatnice

Postoji i mogućnost plaćanja kolektivne članarine slanjem podataka (ime i prezime svakog člana, PIB i naziv odeljenja i institucije) na molbios@ibiss.bg.ac.rs.